FORGOT YOUR DETAILS?

INFORMACIJSKI PORTAL ZA TRGOVANJE Z BINARMIMI OPCIJAMI IN CFD-ji

Seznanite se z osnovami trgovanja, sistemi, strategijami, brokerji in ostalimi uporabnimi nasveti za profitabilno trgovanje.

POLITIKA ZASEBNOSTI (PRIVACY POLICY)

Pravilnik o zasebnosti

Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Zaščita podatkov je posebej pomembna za upravljanje družbe Insilico media doo. Uporaba spletnih strani družbe Insilico media doo je mogoča brez navedbe osebnih podatkov; če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti posebne storitve podjetja prek naše spletne strani, bi lahko postala potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni zakonske podlage, na splošno pridobimo privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se podatki nanašajo, je vedno v skladu z Uredbo o splošnih podatkih o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državno specifično zaščito podatkov predpisi, ki veljajo za Insilico media doo. S to izjavo o varstvu podatkov bi naše podjetje želelo informirati širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Insulico media doo je kot upravljavec izvajal številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, obdelanih na tej spletni strani. Vendar pa lahko prenosi podatkov na internetu načeloma vsebujejo varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Iz tega razloga lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prosto prenese osebne podatke prek drugih načinov, npr. Po telefonu.

 

1. Opredelitve
Izjava o varstvu podatkov družbe Insilico media doo temelji na pogojih, ki jih uporablja evropski zakonodajalec za sprejetje splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi radi najprej pojasnili uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo med drugim naslednje izraze:

a) Osebni podatki
Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi ("posameznik, na katerega se podatki nanašajo"). Prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetske, duševne, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.

b) predmet podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, je katera koli prepoznana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

c) obdelava
Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanjem ali drugačno razpoložljivostjo, uskladitvijo ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.

d) Omejitev obdelave
Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejiti njihovo obdelavo v prihodnosti.

e) profiliranje
Profiliranje pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, povezanih s fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje vidikov v zvezi z uspešnostjo te fizične osebe pri delu, gospodarskem položaju, zdravju, osebnih preferencah , interesi, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali gibanja.

f) psevdonimizacija
Pseudonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se take dodatne informacije hranijo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotovi da se osebni podatki ne pripisujejo določeni ali določljivi fizični osebi.

g) krmilnik ali krmilnik, odgovoren za obdelavo
Kontrolor ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar so cilji in sredstva za takšno obdelavo določeni z zakonodajo Unije ali države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo zakonodaja Unije ali države članice.

h) procesor
Procesor je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke.

i) prejemnik
Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, na katerega se osebni podatki razkrijejo, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave.

j) tretje osebe
Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se podatki nanašajo, upravljavec, predelovalec in osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

k) soglasje
Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsako svobodno dano, konkretno, informirano in nedvoumno označevanje želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim se z izjavo ali z jasnim pritrdilnim ukrepom strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

2. Ime in naslov upravljavca
Nadzornik za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), druga zakonodaja o varstvu podatkov, ki se uporablja v državah članicah Evropske unije, in druge določbe v zvezi z varstvom podatkov:

Insilico media doo

Pot na Veselico 15

8330 Metlika

Slovenija

Telefon:

E-pošta: [email protected]

Spletna stran: www.binarneopcije.si

 

3. Ime in naslov uradnika za varstvo podatkov
Uradna oseba za varstvo podatkov upravljavca je:

Bojan Matjasic
Insilico media doo

Pot na Veselico 15

8330 Metlika

Slovenija

Telefon:

E-pošta: [email protected]

Spletna stran: www.binarneopcije.si

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko kadarkoli obrne na našega uradnika za varstvo podatkov neposredno z vsemi vprašanji in predlogi o varstvu podatkov.

 

4. Piškotki
Spletne strani podjetja Insilico media doo uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu preko internetnega brskalnika.

Mnoge spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz nizov znakov, prek katerih se lahko internetnim strežnikom in strežnikom dodelijo določen spletni brskalnik, v katerem je bil shranjen piškotek. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posamezni brskalnik dats, ki so predmet drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Poseben spletni brskalnik je mogoče prepoznati in prepoznati z uporabo edinstvenega ID-ja piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko Insilico media doo uporabnikom te spletne strani zagotovi uporabnikom prijaznejše storitve, ki jih ne bi bilo mogoče brez nastavitve piškotka.

S piškotkom lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo z mislijo na uporabnika. Piškotki nam omogočajo, kot je bilo že omenjeno,, da prepoznamo naše uporabnike spletnega mesta. Namen tega priznanja je, da uporabnikom olajša uporabo naše spletne strani. Uporabnik spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. Ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko je dostop do spletnega mesta, ker to prevzame spletno mesto, zato je piškotek shranjen v uporabniški računalniški sistem. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni članke, ki jih je stranka kupila v virtualnem nakupovalnem vozičku prek piškotka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih programskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, ne bodo v celoti uporabne vse funkcije našega spletnega mesta.

 

5. Zbiranje splošnih podatkov in informacij
Spletna stran družbe Insilico media doo zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik ali samodejno pokliče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnika strežnika. Zbrani so lahko: (1) uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletno mesto, iz katerega dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovana napotitelja), (4) - spletne strani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij Insilico media doo ne sklepa podatkov o posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Namesto tega so te informacije potrebne, da (1) pravilno dostavimo vsebino našega spletnega mesta, (2) optimiziramo vsebino naše spletne strani in njegov oglas, (3) zagotovimo dolgoročno sposobnost preživetja naših sistemov informacijske tehnologije in spletne tehnologije , in (4) organi kazenskega pregona zagotovijo informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada. Zato Insilico media doo analizira anonimno zbrane podatke in informacije statistično, s ciljem povečati zaščito podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotoviti optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotek dnevnika strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se podatki nanašajo.

 

6. Naročite se na naša glasila
Na spletni strani Insilico media doo imajo uporabniki možnost, da se naročijo na glasilo našega podjetja. Vhodna maska, ki se uporablja za ta namen, določa, kateri osebni podatki se prenašajo, pa tudi, ko se glasilo naroči od krmilnika.

Insilico media doo redno obvešča svoje stranke in poslovne partnerje s pomočjo glasila o podjetniških ponudbah. Novice podjetja lahko prejemajo le osebe, na katere se podatki nanašajo, če (1) ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, veljaven e-poštni naslov in (2) oseba, na katero se podatki nanašajo, evidentira za pošiljanje glasila. Na e-poštni naslov, ki ga je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, bo elektronski naslov za potrditev e-pošte po pravnih razlogih prvič preusmerjen v elektronsko pošto v dvojnem postopku prijave. Ta potrditvena e-pošta se uporablja za dokazovanje, ali je lastnik e-poštnega naslova kot osebe, na katerega se podatki nanašajo, pooblaščen za prejemanje glasila.

Med vpisom v glasilo shranjujemo tudi naslov IP računalniškega sistema, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP), ki ga je uporabnik uporabil ob registraciji, ter datum in uro registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da bi razumeli (morebitno) zlorabo e-poštnega naslova osebe, na katero se podatki nanašajo pozneje, in zato služi cilju pravne zaščite upravljavca.

Osebni podatki, zbrani v okviru registracije za glasilo, bodo uporabljeni samo za pošiljanje novic. Poleg tega so lahko naročniki na glasilo obveščeni po elektronski pošti, če je to potrebno za delovanje storitve glasila ali zadevne registracije, saj bi to lahko veljalo v primeru spremembe ponudbe glasila, ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Prenos osebnih podatkov, ki jih zbereta na glasilo, ne bo prenesen na tretje osebe. Naročnik našega glasila lahko kadar koli preneha s strani posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Soglasje k shranjevanju osebnih podatkov, ki ga je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, za pošiljanje glasila, lahko kadar koli prekliče. Za preklic privolitve je v vsakem glasilu na voljo ustrezna povezava. Prav tako se lahko kadar koli odjavite iz glasila neposredno na spletni strani krmilnika ali pa to sporočite upravljavcu na drugačen način.

 

7. Glasilo - Sledenje
Glasilo Insilico media doo vsebuje tako imenovane pik za sledenje. Sledilna pika je miniaturna grafika, vdelana v takšna e-poštna sporočila, ki se pošljejo v obliki HTML, da omogočajo snemanje in analizo dnevnika. To omogoča statistično analizo uspeha ali neuspeha spletnih oglaševalskih akcij. Na podlagi vgrajene sledilne ploščice lahko Insilico media doo preveri, če in ko je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, odprl e-pošto in katere povezave so bile v e-pošti vpoklicani s strani posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Tovrstne osebne podatke, zbrane v slikovnih pik, ki jih vsebujejo glasila, krmilnik shrani in analizira, da bi optimiziral pošiljanje novic in prilagodil vsebino prihodnjih glasil še bolje v interesu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so kadar koli upravičeni do preklica ustrezne ločene izjave o privolitvi, izdane s postopkom dvojnega vpisa. Po preklicu bodo ti osebni podatki izbrisali upravljavec. Insilico media doo samodejno upošteva odstop od prejema glasila kot preklic.

 

8. Kontaktirajte preko spletne strani
Spletna stran Insilico media doo vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, pa tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje tudi splošni naslov ti elektronske pošte (e-poštni naslov). Če se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, dotakne krmilnika po elektronski pošti ali prek kontaktne osebe, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, samodejno shranjuje. Takšni osebni podatki, ki jih prostovoljno posreduje posameznik, na katerega se podatki nanašajo upravljavec podatkov, se shranijo za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Te osebne podatke ne prenesejo na tretje osebe.

 

9. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov
Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena skladiščenja, ali če ga evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalec odobri v zakonih ali predpisih, za katere velja upravljavec do.

Če se namen skladiščenja ne uporablja ali če poteče rok za uskladiščenje, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

 

10. Pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo
a) Pravica do potrditve
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca pridobi potrdilo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, lahko kadarkoli stopi v stik z zaposlenim upravljavca.

b) Pravica dostopa
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec pridobi od upravljavca brezplačne informacije o svojih osebnih podatkih, shranjenih kadarkoli, in kopijo teh informacij. Poleg tega evropski direktivi in ​​predpisi omogočajo dostop do oseb s podatki do naslednjih informacij:

namene obdelave;
kategorije osebnih podatkov;
prejemnike ali kategorije prejemnikov, za katere so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
kadar je to mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki, ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravo ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z osebami, na katere se osebni podatki nanašajo, ali da ugovarja takšni obdelavi;
obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se podatki nanašajo, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
obstoj avtomatskega odločanja, vključno s profiliranjem iz člena 22 (1) in (4) BDP, in vsaj v teh primerih pomembne informacije o zadevni logiki, pa tudi pomen in predvidene posledice takšna obdelava za posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

Če si posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi izkoristiti to pravico do dostopa, lahko kadar koli stopi v stik z zaposlenim upravljavca.

c) Pravica do popravka
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ob upoštevanju namena obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do popolne nepopolne osebne podatke, vključno s predložitvijo dodatne izjave.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do popravka, se lahko kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega upravljavca.

d) Pravica do izbrisa (pravica do pozabljenosti)
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca pridobi izbris osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, brez nepotrebnega odlašanja, upravljavec pa mora obvezno izbrisati osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja, če je eden od naslednjih razlogov velja, dokler obdelava ni potrebna:

Osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, prekliče soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6 (1) BDP ali točko (a) člena 9 (2) BDP, in če ni drugih pravnih podlag za obdelavo.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (1) BDP in ni nobenega prevladujočega upravičenega razloga za obdelavo, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21 (2) BDP.
Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
Osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti v pravu Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8 (1) BDP.
Če se uporabi eden od zgoraj navedenih razlogov in oseba, na katero se podatki nanašajo, želi zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani Insilico media doo, se lahko kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega upravljavca. Zaposleni v podjetju Insilico media doo nemudoma zagotovijo, da se zahtevek za izbris takoj izpolni.

Kadar je upravljavec javno objavil osebne podatke in je v skladu s členom 17 (1) zavezan, da izbriše osebne podatke, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da obvesti druge upravljavci, ki obdelujejo osebne podatke, ki jih je zahteval posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, izbrisali s temi kontrolorji kakršne koli povezave do teh osebnih podatkov ali kopiranja ali podvajanja, kolikor obdelava ni potrebna. Zaposleni v podjetju Insilico media doo bodo v posameznih primerih uredili potrebne ukrepe.

e) Pravica do omejitve obdelave
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da od upravljavca pridobi omejitev obdelave, če velja eno od naslednjih:

Točnost osebnih podatkov nasprotuje posameznik, na katerega se podatki nanašajo, za obdobje, ki omogoča preverjanju točnosti osebnih podatkov.
Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se podatki nanašajo, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega omejuje njihovo uporabo.
Upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahteva vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21 (1) BDP, dokler se preveri, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo.
Če je eden od zgoraj navedenih pogojev izpolnjen, in posameznik, na katerega se podatki nanašajo, želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani Insilico media doo, lahko kadarkoli stopi v stik z zaposlenim upravljavca. Zaposleni v podjetju Insilico media doo bo uredil omejitev obdelave.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri za prejemanje osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ki je bil posredovan upravljavcu v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Imetnik pravice ima te podatke prenesti drugemu upravljavcu brez ovir od upravljavca, na katerega so bili posredovani osebni podatki, dokler obdelava temelji na soglasju v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točko (a) člena 9 (2) BDP ali na podlagi pogodbe v skladu s točko (b) člena 6 (1) BDP, obdelava pa poteka z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za opravljanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu, ali pri izvrševanju javne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) BDP pravico, da osebne podatke posreduje neposredno od enega upravljavca drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne škodljivo vplivajo na pravice in svoboščine drugih.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega podjetja Insilico media doo.

g) Pravica do ugovora
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec na podlagi razlogov v zvezi s svojim posebnim položajem kadarkoli obdela obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na podlagi točke (e) ali (f ) člena 6 (1) BDP. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah.

Insilico media doo ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki nadomešča interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravni zahtevki.

Če Insilico media doo obdela osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanjo nanašajo za takšno trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja Insilico media doo do obdelave za namene neposrednega trženja, Insilico media doo ne bo več obdeloval osebnih podatkov za te namene.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico zaradi razlogov, ki se nanašajo na njegov poseben položaj, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki jih zanj zadeva Insilico media doo za znanstvene ali zgodovinske namene ali za statistične namene v skladu s členom 89 (1) BDP, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obrniti na vsakega zaposlenega podjetja Insilico media doo. Poleg tega je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, brezplačno v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58 / ES uporabiti svojo pravico do ugovarjanja z avtomatskimi sredstvi s tehničnimi specifikacijami.

h) Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da ne bo predmet odločitve, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke zanj ali pa podobno pomembno vpliva na njega, dokler odločitev (1) ni nujno za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) ni dovoljeno z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca, in ki prav tako določa določijo primerne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov ter zakonitih interesov ali (3) ne temeljijo na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora Insilico media doo izvajati ustrezne ukrepe da bi zaščitili pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in legitimni interesi, vsaj pravico do pridobitve človeške intervencije upravljavca, izraziti svoje stališče in izpodbijati odločitev.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem, se lahko kadarkoli obrne na vsakega zaposlenega podjetja Insilico media doo.

i) Pravica do odstopa od varstva podatkov
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga evropski zakonodajalec odobri, da kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, lahko kadarkoli stopi v stik z zaposlenim v podjetju Insilico media doo.

 

11. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka
Na tej spletni strani ima krmilnik integrirane komponente podjetja Facebook. Facebook je socialna mreža.

Socialna mreža je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki običajno omogoča uporabnikom, da komunicirajo med seboj in sodelujejo v virtualnem prostoru. Socialna mreža lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali omogoči spletni skupnosti, da zagotovi osebne ali poslovne informacije. Facebook omogoča uporabnikom socialnih omrežij, da vključujejo ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in omrežja prek zahtev prijateljev.

Družba za upravljanje družbe Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države Amerike. Če oseba živi zunaj Združenih držav ali Kanade, je upravljavec Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja krmilnik in v katerega je vključena komponenta Facebook (vtičniki Facebook), je spletni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo podatki, samodejno zahteva, da prenesete prikaz ustrezne Facebook komponente iz Facebooka prek komponente Facebook. Pregled vseh Facebook vtičnikov se lahko dostopa na naslovu https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med tem tehničnim postopkom se Facebook seznani s tem, kaj je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, obiskal posebno spletno mesto našega spletnega mesta.

Če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, istočasno prijavljen na Facebooku, Facebook z vsakim klicem na našo spletno stran zazna posameznik, na katerega se podatki nanašajo, in za celotno trajanje njihovega bivanja na naši spletni strani - katera specifična podstrana našega interneta stran je obiskal posameznik, na katerega se podatki nanašajo. Te informacije so zbrane prek komponente Facebook in povezane z ustreznim Facebook računom posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Če se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, klikne na enega od gumba Facebook, ki je integriran na našo spletno stran, npr. Gumb »Všeč mi« ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, predloži pripombe, se Facebook ujema s tem osebnim Facebook uporabniškim računom posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in shranjuje osebni podatki.

Facebook vedno preko komponente Facebook navaja informacije o obisku posameznika, na katerega se podatki nanašajo, obiska na naši spletni strani, ko je hkrati oseba na to temo prijavljena v času klica na našo spletno stran. To se zgodi, ne glede na to, ali se posameznik nanaša na komponento Facebook ali ne. Če takšnega prenosa informacij v Facebook ni zaželeno za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, potem to lahko prepreči, tako da se odjavite s svojega računa Facebook, preden vzpostavite klic na našo spletno stran.

Navodila za zaščito podatkov, ki jih je objavil Facebook, ki so na voljo na naslovu https://facebook.com/about/privacy/, ponujajo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov prek Facebooka. Poleg tega je razloženo, kakšne nastavitve ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo odpravo prenosa podatkov na Facebook. Osebe, na katere se podatki nanašajo, lahko te aplikacije uporabijo za odstranitev prenosa podatkov na Facebook.

 

12. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)
Na tej spletni strani je krmilnik vključil komponento storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizatorja). Storitev Google Analytics je storitev spletnega analitika. Spletna analitika je zbiranje, zbiranje in analiza podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize zbira, med drugim, podatke o spletnem mestu, iz katere je prišla oseba (ti referrer), katere podstranice so bile obiskane, ali kako pogosto in za koliko časa je bila ogledana podstranica. Spletna analitika se večinoma uporablja za optimizacijo spletne strani in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Operater komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Za spletno analizo prek storitve Google Analytics krmilnik uporablja aplikacijo "_gat. _anonymizeIp". S to aplikacijo se IP naslov internetne povezave s posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, Google skrajša in anonimizira pri dostopu do naših spletnih strani iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na naši spletni strani. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim, za ocenjevanje uporabe naše spletne strani in zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih straneh, in za druge storitve v zvezi z uporabo naše spletne strani za nas.

Google Analytics postavlja piškotek v informacijski sistem posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Opredelitev piškotkov je opisana zgoraj. Z nastavitvijo piškotka Google lahko analizira uporabo našega spletnega mesta. Z vsakim klicem na eno od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja krmilnik in v katerega je bila vključena komponenta storitve Google Analytics, bo internetni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, samodejno posredoval podatke prek Komponenta Google Analytics za spletno oglaševanje in poravnavo provizij Googlu. Med tem tehničnim postopkom podjetje Google pridobi znanje o osebnih podatkih, na primer naslovu IP osebe, na katerega se podatki nanašajo, kar Google med drugim pomaga razumeti izvor obiskovalcev in klikov ter pozneje ustvariti poravnave provizij.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, iz katere je bil dostop omogočen, in pogostost obiskov oseb, na katere se podatki nanašajo, na naši spletni strani. Z vsakim obiskom naše spletne strani bodo osebni podatki, vključno z naslovom IP dostopa do interneta, ki jih uporablja posameznik, na katerega se podatki nanašajo, poslani Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google shrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko, kot je navedeno zgoraj, kadar koli preprečuje nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrača nastavitev piškotkov. Taka prilagoditev uporabljenemu internetnemu brskalniku bi tudi preprečila, da Google Analytics nastavi piškotek v informacijski sistem posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih že uporablja Google Analytics, kadar koli izbrišejo prek spletnega brskalnika ali drugih programskih programov.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost ugovarjati zbirki podatkov, ki jih ustvari Google Analytics, ki je povezana z uporabo te spletne strani, pa tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla in možnostjo, da bi preprečili takšne . V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenesti dodatek brskalnika pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout in ga namestiti. Ta dodatek brskalnika pove Google Analytics prek JavaScripta, da se morebitni podatki in podatki o obiskih spletnih strani morda ne prenesejo v storitev Google Analytics. Namestitev dodatkov za brskalnik je Googlov ugovor. Če je sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kasneje izbrisal, oblikovan ali novo nameščen, mora oseba, na katero se podatki nanašajo, znova namestiti dodatke brskalnika, da onemogoči Google Analytics. Če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ali ga odstranil v brskalnik, ali je onemogočen, je mogoče izvesti ponovno namestitev ali ponovno aktiviranje dodatkov za brskalnik.

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov Google se lahko pridobijo na naslovu https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/ in pod http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je nadalje pojasnjen pod naslednjo povezavo https://www.google.com/analytics/.

 

13. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google+
Na tej spletni strani je krmilnik vključil gumb Google+ kot komponento. Google+ je tako imenovano socialno omrežje. Družabno omrežje je družabno srečanje na internetu, spletna skupnost, ki običajno omogoča uporabnikom, da komunicirajo med seboj in sodelujejo v virtualnem prostoru. Socialna mreža lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali omogoči spletni skupnosti, da zagotovi osebne ali poslovne informacije. Google+ uporabnikom socialnega omrežja omogoča vključitev ustvarjanja zasebnih profilov, nalaganje fotografij in omrežja prek zahtev prijateljev.

Družba za upravljanje v storitvi Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja krmilnik in na katerega je vključen gumb Google+, internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije osebe, na katero se podatki nanašajo, samodejno prenese prikaz ustreznega Google+ gumb Google prek ustrezne komponente gumba Google+. Med tem tehničnim postopkom je Google seznanjen s tem, katero posamezno osebo je obiskala posebna podstrana našega spletnega mesta. Podrobnejše informacije o storitvi Google+ so na voljo na naslovu https://developers.google.com/+/.

Če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, istočasno prijavljen v Google+, Google z vsakim klicem na našo spletno stran določi subjekt, na katerega se podatki nanašajo, in za celotno trajanje njegovega bivanja na naši spletni strani, katere posebne podstrani naših Spletno stran je obiskal posameznik, na katerega se podatki nanašajo. Te informacije so zbrane s pomočjo gumba Google+ in Google se ujema z ustreznim računom Google+, povezanega z osebo, na katero se podatki nanašajo.

Če se posameznik, na katerega se nanašajo podatki, klikne na gumb Google+, ki je integriran na naši spletni strani, in tako daje priporočila za Google+ 1, potem Google te podatke dodeli osebnemu računu uporabnika Google+ za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in shranjuje osebne podatke. Google shrani priporočilo uporabnika Google+ 1 za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in ga javno objaviti v skladu s pogoji in pogoji, ki jih posameznik, na katerega se podatki nanašajo, v zvezi s tem. Nato priporočila Google+ 1, ki jih je navedel posameznik, na katerega se nanašajo podatki, na tem spletnem mestu skupaj z drugimi osebnimi podatki, kot je ime računa Google+, ki ga uporablja oseba, na katerega se podatki nanašajo, in shranjena fotografija, shranijo in obdelujejo v drugih Googlovih storitvah, na primer v iskalnem rezultate Googlovega iskalnika, Googlov račun posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali na drugih mestih, npr. na spletnih straneh ali v zvezi z oglasi. Google lahko obišče tudi to spletno mesto z drugimi osebnimi podatki, shranjenimi v Googlu. Google še naprej beleži te osebne podatke z namenom izboljšanja ali optimizacije različnih Googlovih storitev.

Google Google z gumbom Google+ prejme informacije, ki jih je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, obiskali na naši spletni strani, če je v času prijave na naše spletno mesto prijavljen v Google+. To se zgodi, ne glede na to, ali se posameznik nanaša ali ne klikne na gumb Google+.

Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ne želi posredovati osebnih podatkov Googlu, lahko to napako prepreči tako, da se pred odhodom iz naše spletne strani odjavi iz njegovega računa za Google+.

Dodatne informacije in določbe o varstvu podatkov v Googlu se lahko pridobijo na naslovu https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/. Več sklicev Googla o gumbu Google+ 1 je na voljo na naslovu https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

14. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Twitterja
Na tej spletni strani ima krmilnik integrirane komponente Twitterja. Twitter je večjezična, javno dostopna storitev mikroblogiranja, na kateri lahko uporabniki objavijo in razširijo tako imenovane "tweets", npr. Kratka sporočila, ki so omejena na 280 znakov. Ta kratka sporočila so na voljo vsem, vključno s tistimi, ki niso prijavljeni v Twitter. Tweets so prikazani tudi tako imenovanim privržencem posameznega uporabnika. Sledijo drugi uporabniki Twittera, ki spremljajo uporabniške tweete. Poleg tega vam Twitter omogoča obravnavo široke publike preko hashtags, povezav ali retweetov.

Družba za upravljanje Twitterja je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja krmilnik in na katerega je bila vključena komponenta Twitter (gumb Cvrkutati), se internetni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove da prenesete prikaz ustreznega sestavnega dela Twittera v Twitterju. Dodatne informacije o gumbih Cvrkutati so na voljo pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Med tem tehničnim postopkom Cvrkutati pridobi znanje o tem, kaj je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, obiskal posamezno podstranico našega spletnega mesta. Namen integracije komponente Twitter je ponovni prenos vsebine te spletne strani, ki našim uporabnikom omogoča, da to spletno stran predstavijo v digitalni svet in povečajo število obiskovalcev.

Če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, istočasno prijavljen v Twitterju, Twitter z vsakim klicem na našo spletno stran zazna posameznik, na katerega se podatki nanašajo, in za celotno trajanje njihovega bivanja na naši spletni strani, katera specifična podstranica naše spletne strani je bila ki ga obišče posameznik, na katerega se podatki nanašajo. Te informacije so zbrane prek komponente Twitter in povezane z ustreznim računom Twitterja posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na enega izmed gumba Cvrkutati, ki je integriran na naši spletni strani, potem Twitter dodeli te podatke osebnemu računu uporabnika Twitterja posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in shranjuje osebne podatke.

Twitter prejme informacije prek komponente Twitter, ki jo je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, pod pogojem, da je oseba, na katero se podatki nanašajo, prijavljena na Cvrkutati ob pozivu na našo spletno stran. To se zgodi, ne glede na to, ali oseba klikne na sestavni del Twitterja ali ne. Če tak prenos informacij Twitteru ni zaželen za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, potem to lahko to prepreči tako, da se odjavite s svojega računa Twitter, preden pride do klica do naše spletne strani.

Ustrezne določbe o varstvu podatkov Twitter lahko dostopate na naslovu https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

15. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve YouTube
Na tej spletni strani ima krmilnik integrirane komponente YouTube. YouTube je internetni video portal, ki omogoča izdajateljem videoposnetkov brezplačne nastavitve video posnetkov in drugih uporabnikov, kar omogoča tudi brezplačno ogledovanje, pregledovanje in komentiranje. YouTube vam omogoča, da objavite vse vrste videoposnetkov, tako da lahko dostopate do celovitih filmov in televizijskih oddaj ter glasbenih videoposnetkov, prikolic in videoposnetkov, ki jih uporabniki uporabljajo prek spletnega portala.

Poslovno podjetje YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDRUŽENE DRŽAVE. YouTube, LLC je podružnica podjetja Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja krmilnik in na katerem je bila integrirana komponenta YouTube (videoposnetek YouTube), se internetni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika, na katerega se podatki nanašajo, samodejno pozove prenesti prikaz ustrezne komponente YouTube. Dodatne informacije o YouTubu so na voljo na naslovu https://www.youtube.com/yt/about/en/. Med tem tehničnim postopkom YouTube in Google pridobita znanje o tem, katera posamezna oseba je obiskala določeno podstranico našega spletnega mesta.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavljen v YouTubu, YouTube z vsakim klicem prepozna podstranico, ki vsebuje videoposnetek v YouTubu, ki jo je obiskal posamezna podstrana na naši spletni strani. Te podatke zbirajo YouTube in Google ter jih dodeli zadevnemu računu YouTube posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

YouTube in Google bodo prejeli podatke prek komponente YouTube, na katerega je posameznik obdelal naše spletno mesto, če je v času prijave na naše spletno mesto prijavljen v YouTubu; to se zgodi ne glede na to, ali se oseba klikne na videoposnetek v YouTubu ali ne. Če takšnega prenosa teh podatkov na YouTube in Google ni zaželeno za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, se lahko dostava prepreči, če se oseba, na katero se podatki nanašajo, odjavi od svojega lastnega računa YouTube pred vzpostavitvijo klica na naše spletno mesto.

Določbe o varstvu podatkov YouTube, ki so na voljo na naslovu https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/, zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov, ki jih posredujeta YouTube in Google.

 

16. Pravna podlaga za obdelavo
Umetnost. 6 (1) lit. GDPR služi kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvedbo naročila, na katero je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka, kot je na primer, če so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali za zagotavljanje katere koli druge storitve, se obdelava ki temelji na členu 6 (1) lit. b GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Ali je za našo družbo potrebna zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. V redkih primerih je morda potrebna obdelava osebnih podatkov za zaščito vitalnih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali druge fizične osebe. To bi bilo na primer, če bi bil v našem podjetju poškodovan obiskovalec in njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne informacije bi morali posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Nato bi obdelava temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Nazadnje bi postopki predelave lahko temeljili na členu 6 (1). f GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj navedenih pravnih razlogov, če je obdelava potrebna za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje naša družba ali tretja oseba, razen če ti interesi prevladajo interesi ali temeljnih pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dopustni, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil. Menil je, da bi se lahko predvidel upravičen interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka od upravljavca (uvodna izjava 47 enote 2 BDP).

 

17. Pravni interesi, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba
Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na ćlenu 6 (1), se prijavi. f GDPR naš legitimni interes je, da naše poslovanje v korist blaginje vseh naših zaposlenih in delničarjev.

 

18. Obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki
Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hranjenja osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če to ni več potrebno za izpolnitev pogodbe ali začetek pogodbe.

 

19. Zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonske ali pogodbene zahteve; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice neupoštevanja takih podatkov

Pojasnjujemo, da je zagotavljanje osebnih podatkov zakonsko predpisano (npr. Davčne predpise) ali pa tudi iz pogodbenih določil (npr. Informacije o pogodbenem partnerju). Včasih je morda treba skleniti pogodbo, da nam posameznik, na katerega se podatki nanašajo, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati z nami. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naša družba podpiše pogodbo z njim. Neobstoj osebnih podatkov bi imel za posledico, da pogodbe z osebo, na katero se podatki nanašajo, ni mogoče skleniti. Preden osebni podatki zagotovijo posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, se morajo obrniti na vsakega zaposlenega. Zaposleni pojasni posamezniku, ali je zagotavljanje osebnih podatkov po zakonu ali pogodbi potrebno ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ne glede na to, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledic neobstoj osebnih podatkov podatkov.

 

20. Obstoj avtomatiziranega odločanja
Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

Ta pravilnik o zasebnosti je ustvaril Generator politike zasebnosti DGD - Vaša zunanja OVP, ki je bil razvit v sodelovanju z nemškimi odvetniki iz WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

TOP