FORGOT YOUR DETAILS?

INFORMACIJSKI PORTAL ZA TRGOVANJE Z BINARMIMI OPCIJAMI IN CFD-ji

Seznanite se z osnovami trgovanja, sistemi, strategijami, brokerji in ostalimi uporabnimi nasveti za profitabilno trgovanje.

Binarno Trgovanje - Možnosti in Instrumenti

Pri osnovnem načinu binarnega trgovanja gre za odločanje, ali bo graf v naprej predvidenem času nad ali pod vstopno pozicijo. Gre za t.i. HIGHER/LOWER trgovanje, imenovano tudi UP/DOWN ali CALL/PUT.

Ob tej obliki nam nekateri brokerji ponujajo tudi drugie binarne možnosti z višjimi ali variabilnimi donosi. Dodatne možnosti trgovanja na platformi PocketOption so predstavljene spodaj.

OSNOVNE BINARNE MOŽNOSTI

Binarno trgovanje je način trgovanja z visokimi donosi, pri katerem imamo navadno na voljo več različnih možnosti oz. instrumentov. Možnosti trgovanja so opredeljene v parih, kar pomeni, da imamo pri vsaki izmed oblik trgovanja na voljo dve izbiri.

Prav zaradi tega se način trgovanja imenuje:

  • binarno trgovanje
  • trgovanje z binarnimi možnostmi
  • trgovanje z opcijami ali
  • trgovanje z binarnimi opcijami

Za razlago možnosti, ki nam jih ponuja binarno trgovanje so spodaj predstavljene opcije, ki nam jih ponuja platforma PocketOption.

Trgovanje z binarnimi opcijami je pri vseh oblikah trgovanja opredeljeno s tremi dejavniki, ki jih izberemo v naprej:

1. Čas zaključka opcije

Pomeni da si pred vstopom v trgovalno pozicijo izberemo v naprej določen čas v katerem se bo naša opcija iztekla. V večini primerov prav pravilna izbira zakljčka izteka opcije opredeljuje ali bo naše trgovanje uspešno ali neuspešno. Navadno so izteki časov opcij v naprej določeni in imamo pri izbiri časa na voljo več ponujenih možnosti. Binary.com ponuja vse variacije iztekov od treh minut do enega dne. Čas začetka opcije je vedno definiran s trenutnim časom in trenutno pozicijo vrednosti (grafa) sredstva s katerim trgujemo, lahko pa ga definiramo z časovnim iztekom, DURATION (npr. 5 minut) ali z končnim časom, END TIME (npr: 11:05:00).

2. Višina investicije v posamezno opcijo

Vsaka izmed spodaj predstavljenih oblik trgovanja ima fiksno določen procentualni profit glede na našo investicijo. Glede na način trgovanja, ki ga izberemo za vsako posmezno opcijo, so donosi na vloge od 70% do 2000%. To pomeni, da v primeru investicije npr. 100 EUR ob uspešnem izteku dobimo dodatnih 70 EUR, pa vse do 2000 EUR, odvisno od izbire.

Najnižja vloga v posamezno opcio na PocketOption je 0.5 EUR, najvišja pa 11.000 EUR.

3. Izbira načina trgovanja

Tretji dejavnik pri binarnem trgovanju je prej omenjen način trgovanja, ki definira v naprej določen procentualni donos na našo vlogo. Pri trgovanju z opcijami vedno vemo kakšen bo naš končni donos v primeru uspešnega trgovanja. Spodaj so predstavljene možnosti, ki nam jih ponuja platforma PocketOption.

BINARNO TRGOVANJE UP/DOWN - INSTRUMENT RISE/FALL

Je klasičen in najbolj razširjen način binarnega trgovanja. Kadar govorimo o trgovanju z binarnimi opcijami imamo v mislih predvsem ta način trgovanja. Na platformi binary.com se ta način imenuje UP/DOWN z podizvedbenim instrumentom RISE/FALL.

Gre za enostaven princip pri katerem imamo na voljo dve izbiri:

Ali bo VREDNOST SREDSTVA OB ZAKLJUČKU OPCIJE NAD ali POD MEJO, ki jo določa STANJE OB ČASU NAKUPA OPCIJE.

Možnost izbire: RISE / FALL
Prihodek: 70% - 95%
Časovni izteki opcij (navadno): 3 minute - 1 dan

BINARNO TRGOVANJE UP/DOWN - INSTRUMENT HIGHER/LOWER

Je specifična oblika up/down trgovanja, kjer sami določimo mejo nad ali pod katero se mora zaključiti vrednost trgovalnega sredstva. Na platformi binary.com se ta oblika imenuje UP/DOWN trgovanje z podizvedbenim instrumentom HIGHER/LOWER.

Pri tem načinu določimo MEJO (BARRIER), potem pa imamo na voljo dve izbiri:

Ali bo VREDNOST SREDSTVA OB ZAKLJUČKU OPCIJE NAD ali POD MEJO (BARRIER), ki smo jo določili ob nakupu opcije.

Možnost izbire: HIGHER / LOWER
Prihodek: 70% - 2000%
Časovni izteki opcij: 15 minut - 1 dan

BINARNO TRGOVANJE TOUCH/NO TOUCH

Enostaven način pri katerem se odločamo ali se bo vrednost pred iztekom opcije dotaknila ali se ne bo dotaknila v naprej določene meje (BARRIER). Za uspeh ni potreben zaključek opcije nad oz. pood mejo, dovolj je zgolj da pred iztekom opcije vrednost dotakne mejo (BARRIER), če smo izbrali možnost 'TOUCHES', oziroma da do tega ne pride, če smo izbrali možnost 'DOES NOT TOUCH'.

Možnosti izbire: TOUCH / NO TOUCH
Prihodek: 70% - 2000%
Časovni izteki opcij: 1 dan - 365 dni

BINARNO TRGOVANJE IN/OUT - INSTRUMENT ENDS BETWEEN/ENDS OUTSIDE

Trgovanje, kjer sta v naprej določeni visoka (HIGH BARRIER) in nizka meja (LOW BARRIER). Izbiramo med dvemi možnostmi - ali se bo vrednost ob izteku opcije nahajala med mejama (ENDS BETWEEN) ali izven mej (ENDS OUTSIDE). Od razmika med mejama je odvisna višina procentualnega donosa.

Možnosti izbire: ENDS BETWEEN / ENDS OUTSIDE
Prihodek: 25% - 2000%
Časovni izteki opcij: 1 dan - 365 dni

BINARNO TRGOVANJE IN/OUT - INSTRUMENT STAYS BETWEEN/GOES OUTSIDE

Trgovanje, kjer sta v naprej določeni visoka (HIGH BARRIER) in nizka meja (LOW BARRIER). Izbiramo med dvemi možnostmi - ali bo vrednost do izteka ostala med mejama (STAYS BETWEEN) ali bo izstopila izven meja (GOES OUTSIDE). Od razmika med mejama je odvisna višina procentualnega donosa.

Možnosti izbire: STAYS BETWEEN / GOES OUTSIDE
Prihodek: 25% - 2000%
Časovni izteki opcij: 1 dan - 365 dni

TOP